What to do and see in Alesund, Norway


Alesund is one of the most beautiful towns in Norway, so it is said and we simply had to see it for ourselves and judge properly.

So what is there to do and see in Alesund Norway?


Alesund je jedno z nejkrásnějších měst v Norsku (tak jsem to slyšela) a my jsme to prostě museli vidět na vlastní oči a správně posoudit. Co tedy ve městě Alesund dělat a vidět?


After only couple days in this town we strongly considered moving to Ålesund. So quiet, so peaceful, village like but yet a lot to do in and around. It’s the perfect base from which to explore the Norwegian fjords and mountains as well. Sounds perfect doesn´t it?

It was our first experience with this northern country, by far it left the biggest impact on us. We truly loved our experience in Tuscany and of course even in Austria.


Po pouhých pár dnech v tomto městě jsme silně uvažovali o přestěhování. Tak tichý, tak klidný, téměř vesnický, ale přesto městský. Je to perfektní výchozí bod, ze kterého můžete prozkoumat také norské fjordy a hory. Zní to perfektně, že?

Alesund has its own small airport with some duty free as well as car rental. We always recommend the Avis budget, as they are part of the bigger Avis group (well know with good reputation), but offer lower prices AND accept debit card, which most of the car rental companies don´t do.


Alesund má vlastní malé letiště s obchody i půjčovnou aut. Vždy doporučujeme společnost Avis Budget, protože jsou součástí větší skupiny Avis (dobře známé s dobrou pověstí), ale nabízejí nižší ceny a přijímají debetní karty, což většina půjčoven aut nedělá.


HOW TO SAVE UP FOR YOUR TRAVE LS?

JAK SI NAŠETŘIT NA CESTOVÁNÍ?

From the airport you can also take a bus, which stops right in front of the arrival hall (it´s that small, that you truly cannot miss it) and costs 100NOK per person and way. No worries with cash, because you can pay by card, like in 99% of other occasions. Norwegians are truly trying to get rid off paper and make it easier.

You can get off by an info kiosk, where you can get a map, buy some trips or get useful info you may need.


Z letiště můžete také jet autobusem, který zastavuje přímo před příletovou halou (která je tak malá, že ji opravdu nemůžete minout) a stojí 100 NOK na osobu a cestu. S hotovostí si nemusíte dělat starosti, protože můžete platit kartou, jako na 99% dalších míst v Norsku. Můžete vystoupit u informačního kiosku v centru, kde získate mapu, informace či rovnou zakoupíte nějaké výlety apod.

First thing to do in Alesund, which we highly recommend is to just take a walk. Fire destroyed the town in 1904 it was rebuilt in beautiful Art Nouveau style, that will for sure have your attention. Town is not big, and so it might take an hour maybe to walk from one side to another, but we are sure you will have a nice time.


První věc, kterou musíte udělat v Alesundu, což velmi doporučujeme, je se jen tak projít. Oheň zničil město v roce 1904 a to bylo celé přestavěno v krásném secesním stylu, který jistě upoutá vaši pozornost. Město není velké, a proto může procházení z jedné strany na druhou trvat maximálně hodinku, ale jsme si jisti, že se vám bude líbit.


Fjellstua is a hill top above Alesund, from which you will have a beautiful view over the entire town (photo below). Just walk through a small park and take those 418 steps. On top there is also a restaurant or more of a buffet. Careful a beer can cost 40 NOK as well as 140 NOK. Burn and learn .. yop.


Fjellstua je vrchol kopce nad Alesundem, ze kterého budete mít krásný výhled na celé město (foto níže). Jen projděte malým parkem a zdolejte těch 418 schodů. Nahoře je také restaurace nebo spíše bufet, ale opatrně pivo může stát od 40 NOK do 140 NOK. Ano, my jsme se spálili a naše první svačina byla dražší, než večeře v restauraci v Čechách.


WHAT WE LEARNED ABOUT THE NORWEGIANS

CO JSME SE NAUČILI O NORECH?

Visit some local museums in the town. The local one to learn more about the history or the fishing one, in an old warehouse from 1861, which escaped the great Town Fire of 1904, and today it holds Alesunds Museums´ fisheries exhibitions.


Navštivte některá místní muzea ve městě. Dozvíte se více o historii nebo o rybářství ve starém skladišti z roku 1861, který unikl velkému městskému požáru z roku 1904, a dnes je zde rybářská výstava.

Have a coffee and a cake in an old pharmacy. You could say what? When you enter this beautiful heavy-duty stonework house, all you see is the ornate wood cabinets of an old pharmacy, but do not leave yet as there is a cafe behind all of this and a museum.


Dejte si kávu a dort ve staré lékárně. Počkej, co? Ano, je to krásná kamenná budova, původně lékárna. Po vstupu uvidíte ty staré, zdobné, dřevěné skříně lékárny, spolu se starou kasou, ale pokračujte dál, protože za tím vším je kavárna a muzeum.

Visit Atlantic sea park, because Alesund’s aquarium is quite famous in Norway – and for good reason. Here you’ll find penguins, otters, and all sorts of other sea creatures. This one is especially good for families, or if you’re looking for something to do on a rainy day.


Navštivte atlantický mořský park, protože Alesund akvárium je v Norsku docela známé - a to z dobrého důvodu. Zde najdete tučňáky, vydry a všechny druhy dalších mořských tvorů. Tenhle tip je obzvláště vhodný pro rodiny, nebo pokud hledáte něco, co dělat v deštivém dni.


Book your stay with Brosundet hotel, originally fisherman barn now comfy hotel in the beautiful Nordic style, that actually has a single room in a lighthouse. How cool is that? When the sea gets ruff you may have waves hitting your tiny house, you have no neighbors and you breakfast will be delivered to you in the morning on a bicycle. Truly unique stay.


Zarezervujte si pobyt v hotelu Brosundet, původně rybářské stodole, nyní pohodlném hotelu v krásném severském stylu, který má dokonce ojedinělý a úžasný pokoj v majáku. No nebylo by to super? Když se moře rozbouří, pak váš pokoj můžou dokonce omývat vlny, nemáte žádné sousedy a snídani vám doručí poslíček na kole. Opravdu jedinečný pobyt.


FULL REVIEW OF BROSUNDET HOTEL

RECENZE HOTELU BROSUNDET


Eat some fish, cause Alesund is one of the most important fishing harbours in Norway. In the morning you can see fishing boats by the pier and buy it fresh directly from the fisherman. There is also numerous restaurants that sell fish and chips and a stand called Jafs, right by the (only) bridge, which sometimes run out of fish, that how popular it is.


Dejte si nějaké ryby, protože Alesund je jedním z nejdůležitějších rybářských přístavů v Norsku. Ráno můžete vidět rybářské lodě u mola a koupit si je čerstvé přímo od rybáře. Existuje také řada restaurací, které prodávají Fish&Chips (tedy ryby a hranolky).

My vám však můžeme doporučit stánek s názvem Jafs. Stojí přímo u (jediného) mostu, a je tak populární, že měl mnohdy vyprodáno.


During the summer month you can take advantage of some water sports such as kayaking, you can take a fjord cruise from here or a viking boat trip.

Tiny and calm town where nobody is in a rush.


Během letních měsíců můžete vyzkoušet některé vodní sporty, jako je jízda na kajaku, odtud můžete podniknout plavbu po fjordech nebo výlet na vikingské lodi. Malé a klidné město, kde nikdo nikam nespěchá.

#alesund #norwayPIN THIS
Recent Posts

See All
Capture.JPG

Mathew & Klara

We are a couple who overcame a long-distance relationship and strongly believes that

Life is in our hands

We write about travel-related content and minimalistic lifestyle with natural roots. We want to inspire like-minded people to travel and live sustainably as well as enjoy their everyday life at home together filled with love and happiness.

Read more

Lightroom

presets

Mauritius.png

Download our presets and adjust your photos like us

Youtube

Airbnb

Refurbished Kitchen

Get a discount for accomodation and experiences with this link and travel like us.

Capture.JPG

Czech e-shop with natural cosmetics and eco products

online courses

LEARN PHOTOGRAPHY, BUSINESS, DESIGN, DRAWING AND MUCH MORE ...

E-book

Beginners guide to professional looking Instagram is an e-book with 34 pages to help you boost the Instagram game.

Canva

igpost-food.png

create designs for social media like a pro!

Graphic design made easy

twisto platba
Czechia

M&K International

© Subject to Copyright

Travel couple blogger, lifestyle travel blogger from prague , lifestyle blogger, Czech republic

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now