5 Love Languages - How to understand each other

Are you constantly fighting with your partner and have the feeling that he or she just do not understand what you want from them? Or another thing is that you might not feel the affection or love from the other person that you would like.

You might just be speaking a different love language than your partner, who does not fully understand you, or vice versa.


Neustále se svým partnerem dohadujete a máte pocit, že on nebo ona prostě nechápe, co od nich chcete? Nebo další věc, třeba necítíte náklonnost či partnerovu lásku a přitom máte pocit, že vy ze sebe, narozdíl od nich, dáváte naprosto vše a přesto si stěžují? Možná jen mluvíte jiným milostným jazykem než váš partner, který vám plně nerozumí, a přesně naopak.


WHAT TO DO AT HOME AS A COUPLE? - read the blog


The principle is, that there are five languages that we, as humans use. Every person needs a different way of affection and has a different type of understanding. Therefore we should learn, for our own sake, how to speak your partner´s love languages. Believe me, that it will do miracles with your relationship!


Princip spočívá v tom, že existuje pět jazyků lásky, které jako lidé používáme k vyjádření a pochopení citů. Každý člověk potřebuje jiný způsob náklonnosti a má jiný druh porozumění. Proto bychom se, už pro své vlastní dobro, měli naučit, jakým jazykem lásky hovoří náš partner. Věřte mi, že jakmile to vyzkoušíte, stanou se naprosté zázraky s vaším vztahem!


Below here you can see a table of all of the languages and some little ways you can remind your partner just how loved he or she is, based on their primary love language. It will help you with what to do, what to say and what to avoid.Níže vidíte tabulku pěti jazyků a několik málo způsobů, jak můžete své partnera či partnerku utvrdit ve své lásce, s pomocí jejich primárního jazyka lásky. Dá vám malou představu o tom co dělat, říkat či naopak nikoli.

HOW TO HAVE A LASTING RELATIONSHIP? -read the blog

At one point we thought our relationship would truly fall apart and we would have to go separate ways, but then we started talking to each other. Easy right?

Previously i was not able to tell him what bothered me or what i had lack of and how he could fix it and he rather did not talk at all in a fear of another fight.

It is not just about living next to each other, but make each other's life fulfilled and happy.


V jednu chvíli jsme si vážně mysleli, že se náš vztah rozpadne a půjdeme si každý jinou cestou, ale pak jsme spolu začali skutečně mluvit. Zní to snadně že? Dříve jsem nebyla schopna plně mu říct, co mě trápí, či co mi chybí a jak by to mohl napravit, a on raději nemluvil vůbec ve strachu z další hádky. Nejde jen o život, kde sdílíme stejný dům či byt, ale o to, abychom se vedle sebe cítili chtění ve šťastném a naplněném životě.


If you feel like you need some more of together time or some more affirmations ... tell them. Not in a mean way "Why don´t you ever do this .... " but rather "I would really love/appreciate if you could ..., that would make me happy/feel good" Pokud máte pocit, že potřebujete více společného času, nebo více nějakých sladkých či jiných slov ... pak jim to prostě řekněte. Ne však ošklivě jako "Proč prostě nikdy neděláš/neřekneš ...", ale spíše hezky jako "Byla/a bych moc ráda, kdybysi občas mohl/a ..., to by se mi moc líbilo"


Troubles of the relationship are never only on one side. In the majority of the cases, there are mistakes from both of them. The most important thing is to be willing to work on it, try new things and be open to a personal change.

get to know their language and your love life will be way easier.


Trable nikdy nepochází pouze z jednoho zdroje a svoji zásluhu na tom mají ve vztahu oba dva. Nejdůležitější je chtít na tom pracovat, zkusit nové věci a být otevřen osobním změnám.

Pochopte jejich jazyk a váš partnerský život bude jednodušší


PIN THISRecent Posts

See All
Capture.JPG

Mathew & Klara

We are a couple who overcame a long-distance relationship and strongly believes that

Life is in our hands

We write about travel-related content and minimalistic lifestyle with natural roots. We want to inspire like-minded people to travel and live sustainably as well as enjoy their everyday life at home together filled with love and happiness.

Read more

Lightroom

presets

Mauritius.png

Download our presets and adjust your photos like us

Youtube

Airbnb

Refurbished Kitchen

Get a discount for accomodation and experiences with this link and travel like us.

Capture.JPG

Czech e-shop with natural cosmetics and eco products

online courses

LEARN PHOTOGRAPHY, BUSINESS, DESIGN, DRAWING AND MUCH MORE ...

E-book

Beginners guide to professional looking Instagram is an e-book with 34 pages to help you boost the Instagram game.

Canva

igpost-food.png

create designs for social media like a pro!

Graphic design made easy

twisto platba
Czechia

M&K International

© Subject to Copyright

Travel couple blogger, lifestyle travel blogger from prague , lifestyle blogger, Czech republic

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now