How to have a lasting relationship?

Nine years together (what we have with Mathew) is nothing compared to our ancestors or even grandparents, yet in this time full of brake-ups, divorces it may seem like an eternity to spend with one person. I will speak for myself, that i am aiming for happily ever after and till death do us apart.


Devět společných let (co máme s Mathewem) není nic ve srovnání s našimi předky nebo dokonce prarodiči, přesto se to v této době plné rozchodů a rozvodů může zdát jako věčnost strávená s jednou osobou. Budu mluvit sama za sebe, že se snažím o "šťastně až do smrti a dokud nás smrt nerozdělí".


I got people messaging us, that our life with Mathew seems to be just perfect. Even though we love each other i have to tell you that it is not. It is never 100% in no one's relationship and all you can see are just pretty pictures. Even though we reveal the truth on our social media, especially when it comes to travel and reviews, but no one will take their phone and record an argument and post it as an IGTV - dah.


Občas obdržíme komentáře nebo zprávy s tím, že náš život s Mathewem se zdá být dokonalým. I když se máme rádi, musím vám říct, že tomu tak není. V žádném vztahu to není na 100% . Na sociálních mediích vždy vidíte jen ty nejlepší fotky jako dílo, nikdo si nevezme telefon a nenahraje hádku a nezveřejní ji jako IGTV video.Every person will sooner or later disappoint you though and that is a fact. Not because of them-self or because they would simply want to hurt you, it is not their fault. But we are usually hopeless romantics, with minds twisted by movies and therefor we have such high expectations that cannot be ever fully fulfilled by anybody. You do not give a list of rules, as soon as you start dating someone, of what you expect from them and how they should act.

We also have our arguments, but we chose to deal with them right away, but you have to be willing to listen. we also put some work and effort into our relationship as nothing happens just like that. What happens if you leave a bicycle out in the rain ... it rusts right? The same happens to love when you do not take care of it.


Každý člověk vás však dříve či později nějakým způsobem zklame, to je fakt. Ne kvůli sobě samému nebo proto, že by vám chtěli ublížit, není to jejich chyba. Ale my jsme obvykle beznadějní romantici, s mozky plnými scén z romantických filmů, a proto máme tak velká očekávání, že je nikdo nikdy nemůže plně splnit. Jakmile se začnete s někým vídat, nedáte mu seznam pravidel, očekávání a jak by se měl dotyčný chovat.

I my se občas nepohodnem, ale rozhodli jsme se s tím vypořádat hned a trochu jinak. Je třeba být ochotni naslouchat. Do vztahu je také třeba vložit trochu toho úsilí a udržovat ho. Co se stane, když necháte kolo venku v dešti ... zrezavý, je to tak? Totéž se stane s láskou, když se o ni nestaráte.

You also have to keep in mind, that relationship is not about taking and leaching from the other, but also and mainly about giving. You have to have the pleasure of being there for the other person and be happy for making their day better. Do not expect them to be your source of joy, as both misery and joy have the source within you.


Musíte mít na paměti, že vztah není jen o přijímání od druhého, ale také a hlavně o dávání. Je třeba mít to potěšení být tu pro toho druhého a dělat ho šťastným jen proto, že mu/ji chcete zlepšit den. Neočekávejte, že budou vaším zdrojem radosti, jelikož utrpení i radost mají svůj zdroj ve vás samotných, ne v druhých.


Also, problems have the source within you, so first examine yourself and then consider steps that involve the other person, while simply speaking about what is bothering you and i am sure you will come to a solution.


Problémy, jako takoév, se také tvoří ve vašem nitru. Zeptejte se nejdřív sami sebe, proč vám vadí zrovna toto a zda je to opravdu tak podstatné a až na základě toho podnikněte další kroky. Mluvte o tom, co vás trápí, jsem si jistá, že naleznete řešení.


It is true, that the quality of your relationship strongly, if not fully, defines satisfaction in your life, therefor make sure it works.

Make time for one another and pay attention to other´s feelings, be there to actually hear what they are saying.


Je pravda, že kvalita vašeho vztahu silně, ne-li plně, definuje spokojenost ve vašem životě, proto na něm pracujte, ať funguje co nejlépe. Udělejte si čas jeden na druhého a naslouchejte citům druchých.


PIN THIS
Recent Posts

See All
Capture.JPG

Mathew & Klara

We are a couple who overcame a long-distance relationship and strongly believes that

Life is in our hands

We write about travel-related content and minimalistic lifestyle with natural roots. We want to inspire like-minded people to travel and live sustainably as well as enjoy their everyday life at home together filled with love and happiness.

Read more

Lightroom

presets

Mauritius.png

Download our presets and adjust your photos like us

Youtube

Airbnb

Refurbished Kitchen

Get a discount for accomodation and experiences with this link and travel like us.

Capture.JPG

Czech e-shop with natural cosmetics and eco products

online courses

LEARN PHOTOGRAPHY, BUSINESS, DESIGN, DRAWING AND MUCH MORE ...

E-book

Beginners guide to professional looking Instagram is an e-book with 34 pages to help you boost the Instagram game.

Canva

igpost-food.png

create designs for social media like a pro!

Graphic design made easy

twisto platba
Czechia

M&K International

© Subject to Copyright

Travel couple blogger, lifestyle travel blogger from prague , lifestyle blogger, Czech republic

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now