How to survive the lockdown as a couple

Many couples are now in a position that they have never been before and that is spending 24/7 together, oftentimes in small apartments.

From the start, it might have all maybe seem like a good idea you know, plenty time together finally seeing each other, not just over dinner or at the door, but as this thing continues now for almost a year, things may have changed.

No matter how much you love each other, spending every hour of every day in the same space can get tough. So how can you survive the lockdown together and still maintain a happy relationship?


Mnoho párů je nyní v pozici, ve které nikdy předtím nebyli, tráví 24/7 společně, často v malých bytech. Od začátku by to mohlo vypadat jako dobrý nápad, víte, spousta společného času, konečně se budete vídat více, než jen když jste si předávali kliku u dveří, či po sobě zhasínali na záchodě. Avšak už jsme v této situaci téměř rok a věci se mění.

Bez ohledu na to, jak moc se milujete, může být každá společná hodina každého dne ve stejném prostoru opravdu oříškem. Jak tedy společně přežít v jedné domácnosti?


WHAT TO DO AT HOME TOGETHER A S A COUPLE

CO SPOLEČNĚ DOMA MŮŽETE DĚLAT


Some relationships can get even stronger thanks to this, some need a little effort to survive. Even though we cope with this all really well, there are occasions, where i really need my space or i would seriously do something to him! Mathew is loud! Especially when he played computer games with his friends and unfortunately our computers are next to each other, so try to do your work, when the table is shaking, cause he is laughing and try to think properly, when he screams something like MEDIC, when they play some army games.


Některé vztahy se však díky tomu mohou ještě posílit, jiné vyžadují trochu úsilí, aby přežily. I když my se s tím vším vyrovnáváme opravdu dobře, existují chvíle, kdy opravdu potřebuji svůj prostor, nebo bych mu vážně zakroutila krkem! Mathew je jedním slovem hlučný! Obzvláště, když hraje počítačové hry se svými přáteli. Naše počítače jsou bohužel na jednom stole hned vedle sebe. Zkuste se soustředit na svou práci, když se stůl třese od smíchu nebo když křičí do sluchátek DOKTOR, protože hrají nějakou vojenskou hru.Spend time apart

I know this one may seem difficult as you’re stuck together in the same home and you can’t exactly go out anywhere but there are few things.

You can work in a different room and do different activities at home. It does not mean, you have to do everything together, now when you are together. During normal days you have your activities as well as your partner, so take this time for yourself and do what you have to or want to. Spend some time apart and then ...


Čas od sebe

Vím, že tohle se může zdát obtížné, protože jste uvízli ve stejném bytě, ale dá se to.

Můžete pracovat v jiné místnosti a drozdělit si různé činnosti. To, že jste teď spolu neznamená, že musíte být jak klíšťata a dělat všechno společně. Během běžných dnů máte své aktivity stejně jako váš partner, takže si tento čas vyšetřete nějaký čas či část dne pro sebe a dělejte to co vás baví, nebo to co chcete a pak ...


How to survive the lockdown as a couple, what are strong couples doing to have a lasting relationship. MnK International lifestyle travel couple blogger from Prague

TRY 14-DAY FREE PREMIUM ON ALL ONLINE COURSE


Spend some time together

Make the effort to do something different, than a normal Friday movie night. The key to surviving the lockdown as a couple is finding a healthy balance of spending time apart and having fun together like during a normal day. You are in this together and so it is nice to do something, where you forget about what is going on out there and have some laugh or good quality time.

You can, for example, come up with a date night - leave him a note, that you are cooking Italian today and you expect him by the table at 8 p.m. - smart casual

Read more tips on "What to do at home as a couple"


Společný čas

Snažte se dělat něco jiného než klasický filmový večer. Klíčem k přežití ve společné domácnosti je nalezení rovnováhy mezi společným časem a chvílemi pro sebe, ale občas je hezké, věnovat se něčemu, co vám pomůže na chvíli zapomenout na to, co se tam venku děje a trochu se pobavit. Můžete například svou drahou polovičku pozvat na rande. Zanechte vzkaz na nočním stolku nebo na počítači, že je očekáváte dnes ve 20:00 v italské restauraci "Il Obývako" - elegantní dresscode. Tím, že se i oblečete, to bude zábavnější a hezčí večeře, než jen každodenní klasika v teplákách.

Přečtěte si další tipy na téma „Co dělat doma jako párHOW TO HAVE A STRONG AND LASTING RELATIONSHIPDo not fight together

The biggest amount of fights happen with untold feelings, over chores at home and out of frustration. Usually, they are pointless, but can truly hurt. Therefore make sure to divide your chores at home as you both eat there, you both make a mess and the children are of both of you.

Also, talk to one another and resolve things like that. Do not have it bubbling inside of you for too long as one day it might burst and hurt unnecessarily. There could be a special meeting for this every now and then, or just randomly ask your partner to listen to you for this moment cause there is something you really need to say out loud or discuss. Be there for each other and support one another.


Nehádejte se

Největší množství hádek je z nevyřčených pocitů, kvůli domácím pracem a z frustrace. Obvykle jsou to hádky bez hlubšího smyslu, ale ři špatně zvolených slovech mohou skutečně ublížit. Nezapomeňte si tedy doma rozdělit domácí práce, protože tam jíte a spíte oba dva, děláte nepořádek oba a děti jsou vás obou.

Povídejte si o svých pocitech, nenechjte je uvnitř bublat příliš dlouho, protože jednoho dne by to mohlo zbytečně prasknout a ublížit vám oběma. Stanovte si na to den či čas a nebo ještě lépe, prostě v danou chvíli požádejte svého partnera, aby vás v tuto chvíli poslouchal, protože je tu něco, co opravdu potřebujete říct nahlas nebo prodiskutovat.

Buďte tu jeden pro druhého a navzájem se podporujte.


Be patient.

Remind yourself that this is something, that will eventually pass, and it not worth ruining a relationship over it. So be patient till it passes and maintain healthy relationship full of love.


Buďte trpělivý.

Připomeňte si, že to je něco, co nakonec přejde a nestojí za to, abyste si tím ničili vztah. Buďte tedy trpěliví, dokud to nepřejde a udržujte si zdravý vztah plný lásky.


PIN THISRecent Posts

See All
Capture.JPG

Mathew & Klara

We are a couple who overcame a long-distance relationship and strongly believes that

Life is in our hands

We write about travel-related content and minimalistic lifestyle with natural roots. We want to inspire like-minded people to travel and live sustainably as well as enjoy their everyday life at home together filled with love and happiness.

Read more

Lightroom

presets

Mauritius.png

Download our presets and adjust your photos like us

Youtube

Airbnb

Refurbished Kitchen

Get a discount for accomodation and experiences with this link and travel like us.

Capture.JPG

Czech e-shop with natural cosmetics and eco products

online courses

LEARN PHOTOGRAPHY, BUSINESS, DESIGN, DRAWING AND MUCH MORE ...

E-book

Beginners guide to professional looking Instagram is an e-book with 34 pages to help you boost the Instagram game.

Canva

igpost-food.png

create designs for social media like a pro!

Graphic design made easy

twisto platba
Czechia

M&K International

© Subject to Copyright

Travel couple blogger, lifestyle travel blogger from prague , lifestyle blogger, Czech republic

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now