Have yourself a sustainable Christmas

How to be a bit more eco friendly and have sustainable Christmas?

Is it even possible to be all eco during the Christmas holidays?

Of course, it is possible!

If you care about the world around us as much as we do and you feel like the change is needed, let's read couple tips, we prepared for you in this article, on how to reduce carbon footprint and have yourself a Merry sustainable Christmas this year (and the next ones too)


Jak být o něco ekologičtější a mít udržitelné Vánoce? Je vůbec možné být během vánočních svátků ekologický? Samozřejmě je to možné!

Pokud vám záleží na světě kolem nás stejně jako nám a máte pocit, že je změna nutná, přečtěte si pár tipů, které jsme pro vás připravili v tomto článku, jak snížit uhlíkovou stopu a zajistit si letos nehen veselé, ale i udržitelné Vánoce (a další také)


HYGGE - MOUNTAIN COTTAGE

HYGGE - NA HORSKÉ CHALUPĚ


Christmas is no doubt a wonderful time to spend with family and friends. But it also includes lavish meals, that oftentimes go to waste and gifts, that happen to be unwanted and you have to deal with packaging.


Vánoce jsou bezpochyby nádherným obdobím roku, které můžete strávit s rodinou a přáteli. Ale zahrnuje to také spoustu bohatého jídla, kde příliš mnoho končí jako odpad, nechtěné dary, se kterými nevíte co no a pak samozřejmě všude přítomné obaly.⁠


1. Real or plastic Christmas tree?

A lot of people think, that by buying a plastic tree, they will do good, but it is the opposite actually. In fact, one study shows, that you'd have to use your fake tree for 20 years for it to be greener. A plant is a renewable resource, 100% biodegradable and easily recycled. Plastic Christmas trees are generally made of non-recyclable, non-degradable plastics and metals that won't decompose, meaning they'll all eventually end up in a landfill. Also, their production itself pollutes the air.

You can even rent a tree for the holiday or buy one in a pot to plant it in a garden.


Mnoho lidí si myslí, že koupí plastového stromu udělají dobře, ale ve skutečnosti je to naopak. Jedna studie ve ukazuje, že byste museli používat svůj falešný strom po dobu 20 let, aby byl "zelenější". Rostlina, tedy strom, je obnovitelný zdroj, 100% biologicky odbouratelný a snadno recyklovatelný. Plastové vánoční stromky jsou obvykle vyrobeny z nerecyklovatelných a nerozložitelných plastů a kovů, které se nerozloží, což znamená, že všechny nakonec skončí na skládce. Také jejich samotná produkce znečišťuje ovzduší. Můžete si dokonce na svátky stromeček pronajmout nebo koupit v květináči a následně na zahradě zasadit.


2. Shop locally

Support small businesses, not only that it helps to boost the local economy, but you will most likely gift something, the person does not have yet and so it is more unique.


Podporujte malé podniky, nejen že pomůžete posílit místní ekonomiku, ale s největší pravděpodobností člověka obdarujete něčím, co ještě nemá, a tím je to jedinečnější.3. Handmade gifts rock!

Create something at home, that will have way bigger value, than just something out of a regular store. Make soap, baked tea, granola, candles and others ...


Vytvořte si dárek doma. Je to něco, co bude mít mnohem větší hodnotu, než jen věc rychle zakoupená z běžného obchodního řetězce. Udělejte mýdlo, pečený čaj, granolu, svíčky a další krásné věci ...


4. Minimise plastic wrapping

Try to avoid plastic bag wrapping and have a look at boxes rather and biodegradable wrapping paper. Simple brown paper can be used with paper tapes or juta thread for a bow, ad some cinnamon or dry orange and you have beautiful packaging, that everybody will love (the planet as well)


Snažte se vyhnout balení do igelitových tašek a pytlíků a pořiďte si spíše krabice a biologicky rozložitelný balicí papír. Jednoduchý hnědý papír lze použít s papírovými páskami (prodává třeba Lidl) nebo jutovou nití na mašličku, k tomu skořici nebo suchý pomeranč a máte krásně balené dárky, které si zamilují všichni (i ta naše planeta)


5. Reduce food waste

Not just that we eat a lot during the holidays, we also buy more food and throughout more food than ever. Something expires, then there are leftovers or we simply bought more than we could eat. Plan ahead and shop for only what you need. There are also some apps to share your leftovers with those in need. That could be a nice thing to do.


Nejen, že během svátků jíme mnohem více, ale také nakupujeme více jídla než kdy jindy. Něco projde lhůtou, pak jsou zbytky od velké večeře, je toho víc než můžeme sníst a velké množství končí v koších. Plánujte dopředu a nakupujte pouze to, co potřebujete. Ušetříte tím nejen jídlo, ale i vyhozené peníze za nesnědené. K dispozici jsou také mobilní aplikace, kde své přebytky můžete sdílet pro ty co to potřebují. To by mohla být příjemná věc.


HOW TO REDUCE WASTE AT HOME?

JAK DOMA ELIMINOVAT ODPAD?


6. mind where you shop for food

If the budget allows you i would strongly suggest you buy from local farmers and butchers or try to avoid to eat a lot of meat and imported food. Shopping locally will again support the local economy as well as employment and minimize emissions associated with transporting of such food.


Pokud vám to rozpočet dovolí, pak vám doporučuji, abyste nakupovali od místních farmářů a řezníků případně snížili spotřebu masa a nákup dovážených potravin. Nákupem u místních opět podpoříte místní ekonomiku i zaměstnanost a minimalizujete emise spojené s přepravou těchto potravin.


7. Reuse your home decor

I am sure that what you had last year can be still good for this year. If not, then try to sell it on eBay or Facebook, i am sure somebody will be glad for a lower price. You can then also buy second hand or create your decor out of what nature gets to offer.


Jsem si jista, že to, co jste měli minulý rok, bude rozhodně vypadat dobře i tento rok. Pokud přeci jen ne, pak zkuste kousky prodat na Aukru nebo Facebooku. Jsem si jistá, že se najde někdo, kdo bude rád za nižší cenu ozdob. Potom si můžete také koupit dekorace z druhé ruky nebo je dokonce vytvořit z toho, co příroda kolem nabízí.PIN THIS FOR LATERRecent Posts

See All
Capture.JPG

Mathew & Klara

We are a couple who overcame a long-distance relationship and strongly believes that

Life is in our hands

We write about travel-related content and minimalistic lifestyle with natural roots. We want to inspire like-minded people to travel and live sustainably as well as enjoy their everyday life at home together filled with love and happiness.

Read more

Lightroom

presets

Mauritius.png

Download our presets and adjust your photos like us

Youtube

Airbnb

Refurbished Kitchen

Get a discount for accomodation and experiences with this link and travel like us.

Capture.JPG

Czech e-shop with natural cosmetics and eco products

online courses

LEARN PHOTOGRAPHY, BUSINESS, DESIGN, DRAWING AND MUCH MORE ...

E-book

Beginners guide to professional looking Instagram is an e-book with 34 pages to help you boost the Instagram game.

Canva

igpost-food.png

create designs for social media like a pro!

Graphic design made easy

twisto platba
Czechia

M&K International

© Subject to Copyright

Travel couple blogger, lifestyle travel blogger from prague , lifestyle blogger, Czech republic

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now