Why not to set resolutions but goals

Every time January 1st comes around, people go crazy about all of the things they want to change ... either stop or start doing such as:

Pokaždé, jakmile nastane 1. ledna, se lidé naprosto zblázní do svých novoročních předsevzetí, pouští se do věcí, které chtějí změnit. Chtějí buďto začít a nebo přestat dělat věci jako například:


I will never eat sweet stuff again / Už nikdy nebudu jíst sladké

I will exercise every day of the week / Budu cvičit každý den

I will stop being jealous and arguing / Už nebudu žárlivá/ý a nebudu se hádat

I will read more / Budu více číst

I will start new course / Začnu nový kurz


WHY IS MULTITASKING BAD?

PROČ BYSTE NEMĚLI DĚLAT VÍCE VĚCÍ NAJEDNOU?


Just try to scroll through any social media and people will give you HUNDREDS of ‘New Year’s Resolution Ideas for you to pick and choose from. Gym memberships are definitely on top of the iceberg, healthy cookbooks disappear off the shelves of bookstores and all sorts of sugary food ends up in bin. Journals are filled with all sorts of promises we make to ourselves and the people around us. Unfortunately up to 80% of people give up by the second month.


Zkuste si projít sociální sítě a uvidíte STOVKY „Tipů na novoroční předsevzetí“, z nichž si můžete vybrat. Členství v tělocvičně je rozhodně na vrcholu toho všeho, zdravé kuchařky mizí z regálů knihkupectví a veškeré sladkosti a potraviny obsahující cukr, končí v koších. Diáře jsou plné nejrůznějších slibů, které dáváme sobě i lidem kolem nás. Bohužel až 80% lidí to vzdá do druhého měsíce.


3 reasons why you should set goals over resolutions:

3 důvody, proč byste si měli stanovit cíle a ne předsevzetí:


New Year´s Resolutions are too big and big dreams are achieved by millions of tiny little things.

Novoroční předsevzetí jsou příliš velká a velkých snů dosahují miliony maličkostí.1. Purpose – Goals help you live intentionally. When we make goals they give us clear objectives and take us beyond hoping to actual achievement.

Set goals to prioritize the important things. If you know what you’re working towards you can make better informed choices to meet your goals. Living a life with purpose means figuring out the things that mean the most to you and pursuing those things. What are you passion about?


Účel - Cíle vám pomohou žít s určitým záměrem. Účel nám dává jasné cíle a posouvá nás nad rámec naděje ke skutečnému úspěchu. Stanovte si cíle, abyste upřednostnili důležité věci. Pokud víte, na čem pracujete, můžete se lépe rozhodovat. Žít život účelně znamená přijít na to, co pro vás znamená nejvíce, a usilovat o to. Co baví právě tebe?


2. Direction – Goals not only give you direction, they give you a destination. You need a point to work towards. Think of your goals as your mapped out route to success. Goals not only keep you organized they keep you on track. You can live life passively letting time go by or you can be intentional about where you are headed. Now is the time to start thinking ahead and come up with a plan.


Směr - cíle vám nejen dají směr, ale také udávají finální destinaci. Každý potřebujeme nějaký bod, ke kterému se směřujeme. Přemýšlejte o svých cílech jako o zmapované cestě k úspěchu. Můžete žít život pasivně a nechat čas plynout, nebo můžete žít se záměrem a s určitým cílem. Nyní je čas začít myslet dopředu a promyslet si plán.


3. Accomplishment – When you set goals and focus in on your passions it enables you to translate what you love into something you can share with others. Coming up with goals means narrowing in on what you want to accomplish. For example if I say I want to improve as a blogger I set goals that are centered around stretching myself in the blog world. (We’ll touch more on this in part two of this series)


Úspěch - Když si stanovíte cíle a soustředíte se na své vášně, umožní vám to přeměnit to, co máte rádi, na něco, co můžete sdílet s ostatními. Přijít s cíli znamená zúžit to, čeho chcete dosáhnout. Například když řeknu, že se chci zlepšit jako blogger, stanovím si cíle, které jsou soustředěny kolem toho, jak se ve světě blogů protahuji.


Bear in mind, that resolutions are too long, there may be too many and they are not specific enough. Human mind can fully focus on one goal at a time (multitasking isn´t worth it). and that is why we have to plan and create a habit. We will write about creating habit in another blogpost.


Mějte na paměti, že předsevzetí jsou příliš neurčitá, nemají plán ani datum a může jich být příliš mnoho. Lidská mysl se může plně soustředit pouze na jeden cíl najednou (multitasking se nevyplácí) a proto je třeba plánovat a vytvořit si zvyk.

O vytváření návyků budeme psát v dalším článku.


PIN THISRecent Posts

See All
Capture.JPG

Mathew & Klara

We are a couple who overcame a long-distance relationship and strongly believes that

Life is in our hands

We write about travel-related content and minimalistic lifestyle with natural roots. We want to inspire like-minded people to travel and live sustainably as well as enjoy their everyday life at home together filled with love and happiness.

Read more

Lightroom

presets

Mauritius.png

Download our presets and adjust your photos like us

Youtube

Airbnb

Refurbished Kitchen

Get a discount for accomodation and experiences with this link and travel like us.

Capture.JPG

Czech e-shop with natural cosmetics and eco products

online courses

LEARN PHOTOGRAPHY, BUSINESS, DESIGN, DRAWING AND MUCH MORE ...

E-book

Beginners guide to professional looking Instagram is an e-book with 34 pages to help you boost the Instagram game.

Canva

igpost-food.png

create designs for social media like a pro!

Graphic design made easy

twisto platba
Czechia

M&K International

© Subject to Copyright

Travel couple blogger, lifestyle travel blogger from prague , lifestyle blogger, Czech republic

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now