How to create habits to achieve your goals

Thousands of people can have the exact same goal, but only a handful of people can actually achieve it. One of the parts of their goal plan certainly were habits. These people created habits, that helped them to achieve their long term goals. Because goal, without a plan, is only a dream.


Tisíce lidí mohou mít naprosto totožný cíl, ale ve skutečnosti ho dosáhne jen hrstka z nich. Přesně ta hrstka, která si stanovila plán a postavila ho na svých návycích. Tito lidé si vytvořili návyky, které jim pomohly dosáhnout jejich dlouhodobých cílů. Protože cíl bez plánu je jen sen.


DIGITAL DETOX - SHOULD YOU TAKE A BRAKE?

DIGITÁLNÍ DETOX - POTŘEBUJETE HO?


Goals are great things as they are some sort of an arrow, that takes us through life, but oftentimes we set goals, that can be intimidating. Just imagine - I will write a book in five-month .. or I will lose 20 kilos this year .. or i will learn a new language.

It is hard to track it or achieve it when it looks huge. You need a plan and habits to help you to get there, where you want to be.


Mít v životě cíle je skvělé. Jsou jakýmsi šípem, který nás vede životem. Často si však stanovujeme tak velké cíle, které pro nás mohou být zastrašující (ne nemožné!).

Jen si představte - "Za pět měsíců napíšu knihu" .. nebo "Letos zhubnu 20 kilo .. nebo "Naučím se nový jazyk". Je těžké sledovat, jak se pohybujete k cíli, když nemáte záchytné body. Může být obtížné něčeho dosáhnout, když se vás cíl tváří obrovsky a nedosažitelně.

Potřebujete plán a návyky, které vám pomohou dostat se přesně tam, kam chcete.


If you want to write a book, try to create a habit of writing each day for 15 mins , or write a certain amount of words ... start low, you do not want to be afraid to even sit down and start. How your habit grows, you will outgrow your plan and find yourself to write for 30 mins a day.

The same with losing weight. 20 kilos is a lot, but when you divide it by twelve, then losing 1,5 kilos a month is more than doable. You are able to see your progress like that and that itself is inspiring for you to continue. Go even deeper and plan your workouts like i will work out each day for 10 mins at 7 o´clock in the morning.


Pokud chcete napsat knihu, zkuste si vytvořit zvyk, kdy každý den budete psát po dobu

15 minut, nebo napíšete určité množství slov ... začněte zlehka a s nižším cílem, nechcete se vystrašit hned na začátku a bát se byť jen sednout a začít. Jak se váš zvyk ukotvuje, pak může i váš původní plán přerůst a vy zjistíte, že najednou píšete 30 minut denně!


Totéž s hubnutím. 20 kil je hodně, ale když to vydělíte dvanácti (měsíci), pak je to zhruba ztráta 1,5 kila za měsíc a to už je přeci mnohem více uskutečnitelné, no ne?

Díky tomuto rozdělení vidíte svůj pokrok a to je samo o sobě inspirativní, žene vás to dál. Jděte ještě hlouběji a naplánujte si tréninky. Například, budete cvičit každý den 10 minut v 7 hodin ráno.


HOW TO DEAL WITH TRAVEL ITCH?

JAK SE POPRAT S CESTOVATELSKOU HOREČKOU?


“First we make our habits, then our habits make us.”

— Charles C. NobelSome people say habits can be created within 21 days, others claim, that it takes something around 66 days. Whichever number is correct, i know, that you can do it. I have created a habit to write a journal and read a couple of pages before sleep. And i think, it actually took me less. Why? Cause i immediately felt the benefits of it. I felt great, relaxed, less stressed and i at the end of the day i o something for myself, to end it off well.


Někteří lidé tvrdí, že návyky lze vytvořit během 21 dnů, jiní tvrdí, že to trvá něco kolem 66 dnů. Bez ohledu na to, které číslo je správné, vím, že to dokážete. Já sama jsem si vytvořila zvyk psát si před spaním deník a přečíst pár stránek knihy. A myslím, že mi to vlastně trvalo mnohem kratší dobu. Proč? Protože jsem okamžitě pocítila výhody. Cítila jsem se skvěle, uvolněně, méně vystresovaná s pocitem, že ke konci dne dělám něco pro sebe.


What are your long term goals and what habits will you work on to get there, where you want to be? Let us know below this article and download the Goals Planner (for site members only)


Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle a na jakých zvycích budete pracovat, abyste se dostali tam, kam chcete? Napište nám pod článkem a stáhněte si worksheet pro lepší plánování ašich cůli ak roků k jejich dosažení.(pouze pro členy stránky)FREE LIGHTROOM PRESETS

for our community members with the chance to be featured!


PIN THIS for laterRecent Posts

See All
Capture.JPG

Mathew & Klara

We are a couple who overcame a long-distance relationship and strongly believes that

Life is in our hands

We write about travel-related content and minimalistic lifestyle with natural roots. We want to inspire like-minded people to travel and live sustainably as well as enjoy their everyday life at home together filled with love and happiness.

Read more

Lightroom

presets

Mauritius.png

Download our presets and adjust your photos like us

Youtube

Airbnb

Refurbished Kitchen

Get a discount for accomodation and experiences with this link and travel like us.

Capture.JPG

Czech e-shop with natural cosmetics and eco products

online courses

LEARN PHOTOGRAPHY, BUSINESS, DESIGN, DRAWING AND MUCH MORE ...

E-book

Beginners guide to professional looking Instagram is an e-book with 34 pages to help you boost the Instagram game.

Canva

igpost-food.png

create designs for social media like a pro!

Graphic design made easy

twisto platba
Czechia

M&K International

© Subject to Copyright

Travel couple blogger, lifestyle travel blogger from prague , lifestyle blogger, Czech republic

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now