Should you take a Break From Technology?

One study says that we open, go through or just use our technology approximately 2617 times a day! We do not realize, how technology flooded our homes, personal time and also relationships. Even though i have to admit, that some might be more than useful, others may also be harmful. It is good to know when too much is just too much and decide to go for a detox.


Jedna studie říká, že se k zařízením připojujeme, procházíme je či jinak klikáme až 2617krát denně! Neuvědomujeme si, jak technologie zaplavila naše domovy, osobní čas a také vztahy. I když musím přiznat, že některé mohou být více než užitečné, jiné mohou být také škodlivé. Je dobré si uvědomit, kdy příliš je už přespříliš a zahájit detox.The result of constant connection and flooding of information causes burnout, depression and inability to concentrate. People without a phone can no longer leave the house, without getting anxiety. They cannot navigate in nature or even go to the bathroom without holding a mobile phone in their hand.

Honestly, how many times you talked to somebody and kept checking your phone? How many times you eat and either use the phone or think of writing somebody?

Have you ever let your phone die out or just leave behind when going out?


Výsledek neustálého připojení a záplavy informací způsobuje vyhoření, deprese a neschopnost soustředit se. Lidé bez telefonu již nedokážou vyjít z domu, neumí se navigovat v přírodě ba ani jít do koupelny, aniž by nedrželi mobil v ruce.

Upřímně, kolikrát jste s někým mluvili a neustále kontrolovali svůj telefon? Kolikrát jíte a používáte telefon nebo přemýšlíte, že někomu napíšete? Kdy jste naposledy nechali telefon vybít, nebo ho nechali doma a šli ven bez něj?Are you obsessed with your phone?


YES ... when you spend more time on it than intended.

I guess that we all get hooked very easily by the internet and simply get into the loop of reading, commenting, scrolling, sharing and so on. You say 5 mins, but you land up there for hours, easily. Do you feel like the time flies by?


.. když tomu věnujete více času, než jste původně zamýšleli.

Myslím, že jsme všichni schopni se ztratit ve smyčce internetu a neustále pokračovat v nikdy nekončícím čtení, komentování, skrolování, sdílení atd. Říkáte si 5 minut, ale nakonec nad tím sedíte hodinu ani nevíte jak. Připádá vám, že čas letí? Možná to bude tím.


YES ... if you feel guilt or dissatisfaction afterwards.

You might spend your time online for good intentions aka working on a project or reading about self development and wellness, but often time the regret of lost time comes to our minds. If you’re filled with negative emotions, it might be time to ask, was that “time well spent?”


.. pokud pak cítíte vinu nebo nespokojenost. Svůj čas můžete trávit online s dobrými úmysly jako je práce na projektu nebo čtení o seberozvoji, případně vyhledávání aktivit apod. Často však sklouzneme k výše popsanému a následně se potýkáme s lítostí nad ztraceným časem. Pokud jste naplněni negativními emocemi, pak může být načase se sám sebe zeptat, byl to kvalitně strávený čas?


YES ... if fear or the feeling of missing out motivates you.

Your phone or internet itself is full of notifications, invitations, news, updates, messages and others.

There is always something we can be part of or read about, but we cannot possibly be part of it all. We don’t have unlimited space or time nor energy. The sooner we realize this reality, the sooner we’ll focus on what truly matters.


.. pokud vás motivuje strach nebo pocit odloučení. Váš telefon, i internet jako takový, je plný všelijakých oznámení, pozvánek, novinek ze světa, aktualizací, zpráv a dalších. Vždy existuje něco, čeho můžeme být součástí nebo něco, co si nutně potřebujeme přečíst, ale zcela narovinu nemůžeme být součástí naprosto všeho. Náš čas a energie jsou omezeníé a tak si musíme vybírat. Čím dříve si tuto realitu uvědomíme, tím dříve se zaměříme na to, na čem skutečně záleží.


YES ... if you feel the urge to check your phone.

It is known that interruptions lead to delays in completion of any projects and it takes time before we get back to the flow (on 23 minutes)

How many times you feel like checking your phone or turn the screen on just to make sure, there is no new notification?


.. pokud neustále cítíte nutkání zkontrolovat svůj telefon. Je samozřejmé, že přerušování vede ke zpoždění při dokončování jakýchkoli projektů a chvíli trvá, než se vrátíme do soustředění, které jsme měli před tím (cca 23 minut) Kolikrát za den si kontrolujete telefon nebo rozsvěcíte obrazovku, abyste se ujistili, že nemáte žádnou novou notifikaci? Protože co kdyby ...


YES ... if you never have enough time.

It is not hard to feel extremely busy and out of time at the end of the day. Have you done all you wanted or you are postponing for tomorrow cause you ran out of daylight? Could it be, that you spent too much time on the internet?

I have installed an app that tracked my phone usage. And, it was horrible! I had to uninstall it because i could not see the numbers!

We all are busy, but if you could reduce smartphone usage, it would help you feel more calm and efficient.


Taking intentional efforts to take part in a digital detox might free up far more time than you realize for the things that matters most.

Isn’t that the real goal of all this? To live a life that matters, because it is in our hands?


How to do the DIGITAL DETOX?

post comming soon


PIN THIS


We are a couple who overcame a long-distance relationship and strongly believes that

Life is in our hands

We write about travel-related content and minimalistic lifestyle with natural roots. We want to inspire like-minded people to travel and live sustainably as well as enjoy their everyday life at home together filled with love and happiness.

Read more

Mauritius.png

Mathew & Klara

Lightroom

presets

Download our presets and adjust your photos like us

Youtube

Airbnb

Refurbished Kitchen

Get a discount for accomodation and experiences with this link and travel like us.

Capture.JPG

Czech e-shop with natural cosmetics and eco products

14 days of Premium Access

with this link

twisto platba

online courses

Czechia

M&K International

Travel couple blogger, lifestyle travel blogger from prague , lifestyle blogger, Czech republic

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now